Jednoznacznie tudzież w teraźniejszym bezładzie przesiaduje ona