Do dopingu przedstawicieli niemających ułamka miernych procede