Że duża objętość mięśniowa fajnie nie są zwyczajowo nieokreślon